Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

thedayaftertomorrow
Pierwszy raz pokochałem kogoś naprawdę - i tak bardzo nie w porę, bardzo niepotrzebnie.
— Wspomnienia Ryszarda Gerta, Kominy. Oświęcim 1940-1945
Reposted frompatronus patronus viayveee yveee

August 04 2017

thedayaftertomorrow
8610 87e5
“ To niepojęte, jak można tęsknić za osobą, zapachem, gestami, przytulaniem, bliskością. ”

— B. Rosiek
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viabazinga22 bazinga22
thedayaftertomorrow

Sukcesu nie mierzy się tym, co człowiek osiągnął, ale przeszkodami, które napotkał, oraz odwagą, z jaką walczył z przytłaczającymi przeciwnościami.

— Charles Lindbergh
thedayaftertomorrow
9429 d65c 550
Reposted fromduvet duvet viausmiechprosze usmiechprosze
thedayaftertomorrow
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainsanedreamer insanedreamer
5361 cc4e
Reposted frombaboooshka baboooshka viakasias3112 kasias3112
thedayaftertomorrow
4179 cc97
Reposted fromkrzysk krzysk viateardrop teardrop
thedayaftertomorrow
3678 ea80
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszydera szydera
7565 6bbe 550
Reposted fromfinnglas finnglas vianowezsie nowezsie
thedayaftertomorrow
2883 572c
Reposted frompseikow pseikow viaalliwantisyou alliwantisyou
thedayaftertomorrow
thedayaftertomorrow
7060 cb46 550
Reposted fromseasons seasons viapoppyseed poppyseed
thedayaftertomorrow
1748 2181
Reposted fromnyaako nyaako viapoppyseed poppyseed

August 03 2017

thedayaftertomorrow
Lubię sobie posiedzieć. W ogóle lubię po prostu sobie być. W tym sensie, że nie od razu robić jakieś zamieszanie wokół siebie. Nie zacieszać. Nie otaczać się na siłę ludźmi po to, żeby mieć takie poczucie szumu, który sprawi, że będę czuła, że żyję. Potrafię czuć, że żyję, kiedy siedzę po cichu.
— Katarzyna Nosowska

August 02 2017

thedayaftertomorrow
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
thedayaftertomorrow
2845 f6d1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianieobecnosc nieobecnosc
thedayaftertomorrow
A teraz powiem ci jedną rzecz: ludzie sami nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie.
— Marek Hłasko
Reposted frommexicomagico mexicomagico vianieobecnosc nieobecnosc
thedayaftertomorrow
9793 f44f
Reposted fromconniesasha conniesasha vianieobecnosc nieobecnosc
thedayaftertomorrow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl