Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

thedayaftertomorrow
To była pierwsza rzecz, której musiałem się o Niej dowiedzieć i być może najtrudniejsza jakiej przyszło mi się kiedykolwiek nauczyć – a mianowicie tego, że Ona jest tylko swoją własnością, a to, co mi daje, jest kwestią Jej wyboru i jest przez to cenniejsze.
— Barbara Hambly
thedayaftertomorrow
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
thedayaftertomorrow
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
thedayaftertomorrow
7487 f514
Reposted fromwagabunda wagabunda viagdziejestola gdziejestola
thedayaftertomorrow
Uważaj na swoje myśli, one stają się słowami. Uważaj na swoje słowa, one stają się czynami. Uważaj na swoje czyny, one stają się nawykami. Uważaj na swoje nawyki, one stają się charakterem. Uważaj na swój charakter, on staje się Twoim losem.
— F. Outlaw
thedayaftertomorrow
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaou ou
thedayaftertomorrow
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
thedayaftertomorrow
Czekanie sprawia, że gorzknieje cała słodycz w nas.
— COMA
Reposted fromchargin chargin viagdziejestola gdziejestola
thedayaftertomorrow
Wraca się jedynie do tych, których się kocha. Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym. Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha. Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.
— Leopold Tyrmand
thedayaftertomorrow
Jak ćwiczyć pamięć, by umieć zapominać?
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromhunsert hunsert viagdziejestola gdziejestola
thedayaftertomorrow
"I czując Cię obok, opowiem o wszystkim, jak często się boję i czuję się nikim. ”
— Myslovitz
Reposted fromheroiina heroiina viagdziejestola gdziejestola
thedayaftertomorrow
Reposted fromtwice twice vianowezsie nowezsie
thedayaftertomorrow
7737 92ad
Reposted fromdailylife dailylife vianowezsie nowezsie
thedayaftertomorrow
Najgorsze co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca.
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromSabela Sabela viagdziejestola gdziejestola
8140 27a9 550

americasgreatoutdoors:

A new day starts at Yellowstone National Park in Wyoming as the moon sets behind a mountain shining with alpenglow. It’s just another magical moment from this remarkable natural treasure. Photo by Jacob W. Frank, National Park Service.

Reposted fromfleursdemal fleursdemal vianowezsie nowezsie

October 12 2017

thedayaftertomorrow
4010 67f4 550
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagdziejestola gdziejestola
thedayaftertomorrow
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

thedayaftertomorrow
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
thedayaftertomorrow
W życiu człowiek musi wiedzieć trzy rzeczy - od czego ucieka, do czego ucieka i po co.
— Adriana Trigiani
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
thedayaftertomorrow
1709 f021 550
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl