Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

thedayaftertomorrow
0949 dd96 550
Reposted fromspring-flow spring-flow viamyniu myniu
thedayaftertomorrow
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viasplendiid splendiid
thedayaftertomorrow
0375 19e1 550
Reposted fromoutline outline viacolours colours
thedayaftertomorrow
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaRozaa Rozaa
thedayaftertomorrow
thedayaftertomorrow
thedayaftertomorrow
A może chodzi o samą naturę przyjaźni i intymnego związku. Tworząc z kimś związek, masz świadomość, że to może się skończyć. Możecie się od siebie oddalić, spotkać kogoś innego albo po prostu się odkochać. Jednak przyjaźń nie jest grą o wszystko albo nic i dlatego zakładasz, że będzie trwała wiecznie, zwłaszcza jeśli to stara przyjaźń. Traktujesz jej trwałość jako coś oczywistego i może właśnie to stanowi o jej wartości.
— Emily Giffin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRozaa Rozaa
thedayaftertomorrow
"Nie bój się ludzi, którzy nie mają serca. Bo to znaczy, że pewnie ktoś im je odebrał, rozszarpał na kawałki. Trzeba im po prostu pomóc je poskładać do kupy."
— - Mikołaj Bajorek
Reposted fromesterka esterka viaRozaa Rozaa
thedayaftertomorrow
9440 63f7 550
Fargo S01E06
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaRozaa Rozaa
2276 fdde 550
Reposted fromfreakish freakish viaRozaa Rozaa

June 15 2017

thedayaftertomorrow
7266 123f 550
Reposted fromheroinee heroinee viasplendiid splendiid
thedayaftertomorrow
thedayaftertomorrow
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaRozaa Rozaa
thedayaftertomorrow

June 12 2017

7206 dec2
Trust.

He didn’t let the pup fall the first time, and so the pup did not hesitate to trust the second time. I love this.

thedayaftertomorrow
3938 75ee
Reposted fromxcxzxaxrxexkx xcxzxaxrxexkx viaarkhira arkhira
thedayaftertomorrow
- Myślałem kiedyś o tym - się powiedziało - i wydaje mi się, że jeżeli pomiędzy dwojgiem ludzi coś się kruszy, to znaczy, że to nie byli ci ludzie, którzy zostali dla siebie stworzeni, stworzeni dla siebie i jakoś też przez samych siebie i którzy mieli razem i którzy mogli razem osiągnąć to, co jest prawie niemożliwe: z dwu jedynek zrobić jedną niepodzielną dwójkę, a nawet więcej: z dwu jedynek zrobić dwie niepodzielne dwójki. Nie mówię tu o potomstwie, o dzieciach. Dzieci to jest zupełnie inna melodia.
— Edward Stachura, El condor pasa
Reposted fromain ain viaRozaa Rozaa
thedayaftertomorrow
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viaRozaa Rozaa
thedayaftertomorrow
Z czasem przyzwyczajamy się do wszystkiego.
— Simon Beckett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRozaa Rozaa

June 10 2017

thedayaftertomorrow
Jeśli próbowałaś się wtłoczyć w jakiś szablon i to się nie udało, masz najprawdopodobniej dużo szczęścia. Może i jesteś wyrzutkiem, ale ocaliłaś duszę. Bez porównania gorzej jest tkwić tam, gdzie nie mamy czego szukać, niż tułać się przez jakiś czas w poszukiwaniu psychicznego kontaktu, jakiego nam trzeba. Szukanie swego miejsca nigdy nie jest pomyłką. Nigdy. Po zimie zawsze przychodzi wiosna. Trwaj i wciąż szukaj Rób swoje, a w końcu odnajdziesz drogę.
— Clarissa Pinkola Estees
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl