Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

thedayaftertomorrow
6478 58cf 550
Reposted from4777727772 4777727772 vialekkaprzesada lekkaprzesada
thedayaftertomorrow
Countless ⛰️ tops
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viapampampam pampampam
thedayaftertomorrow
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromxalchemic xalchemic viaodyssey odyssey
thedayaftertomorrow
Reposted fromlifeless lifeless viaWlodara Wlodara
thedayaftertomorrow
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
thedayaftertomorrow
7003 51b0
Reposted fromEtnigos Etnigos vialittlewhitelies littlewhitelies
thedayaftertomorrow
thedayaftertomorrow
-Zwykle trudno opowiedzieć o tym, o czym naprawdę chce się opowiedzieć. Nie uważasz?
— H. Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromsalato salato vialottibluebell lottibluebell
5069 a8df 550
Reposted fromamatore amatore viachceblantao5rano chceblantao5rano
6592 0be1
Reposted fromerial erial viaCorruptgirl Corruptgirl
thedayaftertomorrow
4398 0b6c 550
fb.com
Reposted frompierdolony pierdolony
thedayaftertomorrow
thedayaftertomorrow
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAA
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek via12czerwca 12czerwca
thedayaftertomorrow
4608 7657 550
Reposted frompiehus piehus
thedayaftertomorrow
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadobby dobby
thedayaftertomorrow

Z całą jednak pewnością należy od czasu do czasu usiąść na piachu, popatrzeć w las albo morze, otworzyć butelkę wina albo whisky i powiedzieć sprawdzam.

Sprawdzam czy jestem szczęśliwy/szczęśliwa. 

— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viaCannonball Cannonball
thedayaftertomorrow
Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska - Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym.
thedayaftertomorrow
8370 a229
Reposted frommhsa mhsa viaszydera szydera
thedayaftertomorrow
thedayaftertomorrow
W życiu musimy się pożegnać z wieloma rzeczami. Nie dlatego, że chcemy. Życie po prostu tak jest skonstruowane. 
Żegnamy się z dzieciństwem.
Z młodością.
Ze złudzeniami.
Witamy ze strachem.
Nie potrafimy zapominać. Całymi latami przeżywamy, co by było gdyby. Liczymy na cud. Że spotkamy kogoś i ten ktoś nas uratuje i miłość będzie taka, jak na amerykańskich filmach. Że spadnie jebany meteoryt i wszystko się zmieni. Albo wygramy w Lotto. A chodzi o to, aby stanąć w obliczu prawdy:
Kim już nie będę.
Ale kim mogę być?
Co straciłem.
Ale co mogę zyskać?
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viabakteryja bakteryja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl