Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

thedayaftertomorrow
thedayaftertomorrow
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett

September 15 2017

thedayaftertomorrow
4325 b306 550
Reposted fromniewychowana niewychowana viaRozaa Rozaa
7538 c5cc 550
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaRozaa Rozaa

September 14 2017

thedayaftertomorrow
thedayaftertomorrow
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
thedayaftertomorrow
4181 bbac
Reposted fromnyaako nyaako viaou ou

September 13 2017

thedayaftertomorrow
Zgodnie z moją obserwacją, człowiek ma w sobie tyle tęsknoty, że w każdej chwili może się zakochać. I to jest domniemanie miłości.
— Piotr Adamczyk - Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromMissMurder MissMurder viaalliwantisyou alliwantisyou
thedayaftertomorrow
6393 764a
Reposted fromkeik keik viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
5708 6558
thedayaftertomorrow
0710 86e2
Reposted fromtrickster trickster viabamboocha bamboocha
thedayaftertomorrow
thedayaftertomorrow
I don't want to talk about it, 
how you broke my heart.
If I stay here just a little bit 
longer,
If I stay here, won't you listen 
to my heart

September 12 2017

thedayaftertomorrow
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
thedayaftertomorrow
w życiu najtrudniejsze jest odkrywanie swojej tożsamości. Czy ta whisky rzeczywiście ci smakowała, czy może tak ci się wydawało, bo smakowała twoim kolegom? Czy kupiłeś ten telefon dla siebie, czy żeby pokazać, że cię stać? Czy słuchasz tej muzyki dlatego, że ci się podoba, czy dlatego, że słuchają jej twoi znajomi, a ty boisz się przyznać, żeby cię nie wyśmiali? Co jest naprawdę twoje? Z takich drobnych rzeczy układa się nasza tożsamość. Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś.  
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromdreamadream dreamadream viasplendiid splendiid
thedayaftertomorrow
4635 ecde
thedayaftertomorrow
thedayaftertomorrow
3737 f228

September 11 2017

thedayaftertomorrow
3978 270c 550
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasolitaire solitaire
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl