Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

thedayaftertomorrow
9118 c8ed
#neverbetter
Reposted fromewusiaq84 ewusiaq84 viaduzedziecko duzedziecko
thedayaftertomorrow
"Nie ma smutniejszego miejsca na świecie niż puste łóżko."
— Gabriel García Márquez - "Kronika zapowiedzianej śmierci"
thedayaftertomorrow
8267 1dfb
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin viaolalaa olalaa
thedayaftertomorrow
1322 a9d4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaowieczka owieczka
thedayaftertomorrow
Najważniejsze jest znaleźć kogoś kto dotknie twojej duszy, nie dotykając nawet jeszcze twojego ciała. Przyspieszy bicie serca, nie przyspieszając biegu zdarzeń. Poruszy twój świat, jednocześnie pozwalając pozostać ci w takim miejscu, w którym chcesz być. I nawet będąc daleko, będzie znacznie bliżej ciebie, niż wszyscy ludzie znajdujący się dookoła.
Reposted fromMissMurder MissMurder viatoolong toolong
thedayaftertomorrow

"Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość."

o. Adam Szustak

Reposted fromzaaaczarowana zaaaczarowana viabatgirl batgirl
thedayaftertomorrow
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
Reposted frommietowyrower mietowyrower viakrzysk krzysk
thedayaftertomorrow
0594 370b
Reposted frometernaljourney eternaljourney viakrzysk krzysk

February 18 2017

thedayaftertomorrow
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C "BRUD"
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
thedayaftertomorrow
3043 225f 550
Reposted fromyourholypope yourholypope viadumbscream dumbscream
8746 3e71 550
Reposted fromtwice twice viaryjekk ryjekk
thedayaftertomorrow
9572 963f
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaryjekk ryjekk
thedayaftertomorrow
0895 f113
Reposted fromcalifornia-love california-love viacarea carea
thedayaftertomorrow

“Przede wszystkim zgadzamy się na bylejakość. Na byle jakie relacje, przelotne, krótkie znajomości zostawiające za sobą nic więcej, jak tylko niesmak po kolejnym rozczarowaniu. Na byle jakie dni, przesiedziane w jednym miejscu, podczas których, z góry już, przeklinamy te następne, które spędzimy dokładnie tak samo. Żyjemy na szybko, na opak, na ostatnią chwilę. Żyjemy na walizkach ze samym sobą. Nienawidzimy tego, gdzie jesteśmy, ale jeśli coś wymaga wysiłku, to automatycznie rezygnujemy. Chcemy być czymś więcej, a boimy się wyjść poza własne cztery ściany. Chcemy cieszyć się każdym dniem, a pierwsze, co robimy na jego każdy początek, to przeklinamy to, że się zaczął. Chcemy wielkich rzeczy, a samych siebie traktujemy byle jak.”

Marta Kostrzyńska

Reposted fromveridiana veridiana viasplendiid splendiid
thedayaftertomorrow
(...) żyjemy więc zawsze w oczekiwaniu czegoś lepszego, i to często zarazem w pełnej żalu tęsknocie za minionym. Rzeczy teraźniejsze natomiast przyjmujemy w poczuciu tymczasowości, uważając je za nic innego, jak tylko drogę do celu. Dlatego to ludzie, spoglądając u kresu swych dni wstecz (...) ze zdziwieniem widzą, iż to, co na ich oczach przechodziło tak niedocenione i mdłe, stanowiło właśnie ich życie - było tym właśnie w czego oczekiwaniu żyli. I tak z reguły przebiega ludzkie życie - człowiek mamiony nadzieją, pląsa wprost w objęcia śmierci.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viasplendiid splendiid
thedayaftertomorrow
0261 4b2f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasplendiid splendiid
8072 2ce0 550
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaalmondeye almondeye
thedayaftertomorrow
1053 9079
Reposted fromdrunkwhipster drunkwhipster viaalmondeye almondeye
thedayaftertomorrow
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula vianowezsie nowezsie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl