Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

thedayaftertomorrow
8891 9bd6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
thedayaftertomorrow
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viapoolun poolun
thedayaftertomorrow
Zawsze dobrze jest dowiedzieć się, że jednak możemy żyć bez osoby, bez której, jak nam się wydaje, żyć nie umiemy.
— Charles Bukowski
Reposted fromiloveyou iloveyou viaonesmile onesmile
thedayaftertomorrow
Żadne z nas nie jest szczęśliwe ale żadne z nas nie chce odejść więc dalej niszczymy się nawzajem, nazywając to miłością.
Reposted fromorchis orchis viamole-w-filizance mole-w-filizance
thedayaftertomorrow
9910 0365 550
8726 581e 550
Reposted fromAmericanlover Americanlover viajas1mine jas1mine
8857 803f 550
thedayaftertomorrow
0159 79e1
Reposted fromdusix dusix viakrajes1993 krajes1993
thedayaftertomorrow
Zrozum to co powiem, 
Spróbuj mnie zrozumieć dobrze 
Jak życzenia najlepsze, te urodzinowe 
Albo noworoczne jeszcze lepsze możne 
O północy gdy składane 
Drżącym głosem nie kłamane

Z nim będziesz szczęśliwsza 
Dużo szczęśliwsza będziesz z nim
Ja cóż, włóczęga, niespokojny duch 
Ze mną można tylko pójść na wrzosowisko
I zapomnieć wszystko: 
Jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień 
I jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna

Nie myśl ze nie kocham 
Lub ze tylko trochę 
Jak cię kocham nie powiem, no bo nie wypowiem 
Tak ogromnie bardzo, jeszcze więcej możne 
Wiec dlatego właśnie żegnaj 
Zrozum dobrze, żegnaj

Z nim będziesz szczęśliwsza ...

Ze mną można tylko w dali znikać cicho
— Edward Stachura "Wrzosowisko"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viacontrapalabra contrapalabra
thedayaftertomorrow
Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb jest mieć kogoś, kto zastanawia się, gdzie jesteśmy, kiedy nie wracamy wieczorem do domu.
— Margaret Mead
Reposted fromlovvie lovvie viajethra jethra
thedayaftertomorrow

May 21 2017

thedayaftertomorrow
Play fullscreen
And if you're in love, then you are the lucky one,
'cause most of us are bitter over someone.
Setting fire to our insides for fun,
to distract our hearts from ever missing them,
but I'm forever missing him.
thedayaftertomorrow
4063 4b12 550
thedayaftertomorrow
three is the charm
Reposted fromcats cats viacontrapalabra contrapalabra
thedayaftertomorrow
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj viaRozaa Rozaa
thedayaftertomorrow
Uważaj, żeby pewnego dnia nie poczuć za mocno. Uważaj, żeby pewnego dnia znów nie stracić za wiele.
Reposted fromzubrowkabiala zubrowkabiala viaRozaa Rozaa
thedayaftertomorrow

May 14 2017

9883 9267 550

artofvizuals:

Kindness

Reposted fromartofvisuals artofvisuals
9836 bd14 550

pedromgabriel:

- Only silence matters -

by Pedro Gabriel

Reposted fromartofvisuals artofvisuals
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl